You have a complaint against an EU institution or body?

Kuidas Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusamet (HaDEA) käsitles teabetaotlusi ja üldsuse juurdepääsu taotlusi ELi rahastatava projektiga seotud dokumentidele ning selle kooskõla ELi suunistega seoses Iisraeli üksuste rahastamisega ja nende tegevusega okupeeritud Palestiina aladel