You have a complaint against an EU institution or body?

Kuidas Euroopa Komisjon käsitles taotlust anda üldsusele juurdepääs 1985.–1986. aasta konkursitoimikutega seotud dokumentidele