You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopa Komisjoni suutmatus vastata kirjadele, mis käsitlesid konverentsi „Religioosne vabadus seoses usulise tapmisega“ korraldamist