You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopa Liidu Lennundusohutusameti (EASA) suutmatus vastata päringule, milles väljendati muret selle üle, kuidas amet kohaldas piiranguid pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse