You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopa Liidu Lennundusohutusameti (EASA) suutmatus vastata päringule õhusõidukites kasutatavate meditsiiniseadmete ajakohastatud standardite kohta