You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopa Komisjoni suutmatus vastata kaebuse esitaja küsimustele mootorsõidukite registreerimise kohta (pooleliolev rikkumismenetlus CHAP(2013)3090 / EU-Pilot 6060/14/ENTR)