You have a complaint against an EU institution or body?

Kuidas Euroopa Komisjon käsitles taotlust üldsuse juurdepääsuks liikmesriikide ametiasutustega vahetatud kirjadele meditsiiniliste maskide turustamise kohta COVID-19 pandeemia kontekstis