You have a complaint against an EU institution or body?

Uurimine põhineb kaebusel, milles väidetakse, et Europol ei pea nõuetekohast avalikku registrit

Euroopa Ombudsman on algatanud uurimise selle kohta, kuidas Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) registreerib dokumente seoses oma kohustustega, mis tulenevad ELi eeskirjadest üldsuse juurdepääsu kohta dokumentidele.