You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopa Ombudsman on algatanud uurimise selle kohta, kuidas Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) registreerib dokumente seoses oma kohustustega, mis tulenevad ELi eeskirjadest üldsuse juurdepääsu kohta dokumentidele