You have a complaint against an EU institution or body?

Kuidas Euroopa Liidu Nõukogu menetles taotlust saada juurdepääs dokumentidele, mis olid seotud soovitusega võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni lepingu üle torujuhtme Nord Stream 2 käitamise küsimuses