You have a complaint against an EU institution or body?

Kandidaadi töökogemuse hindamine Euroopa Personalivaliku Ameti korraldatud ELi personalivaliku menetluses arhivaaride ja dokumendihalduse valdkonna administraatorite valimisel

Kandidaadi töökogemuse hindamine Euroopa Personalivaliku Ameti korraldatud ELi personalivaliku menetluses arhivaaride ja dokumendihalduse valdkonna administraatorite valimisel.