You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopa välisteenistuse keeldumine anda täielik avalik juurdepääs Global Tech Paneli koosolekute kirjalikele dokumentidele

Európskej služby pre vonkajšiu činnosť poskytnúť úplný prístup verejnosti k písomným záznamom o stretnutiach spoločnosti Global Tech.