You have a complaint against an EU institution or body?

Commission and failure to reply to submission concerning staff in delegations and the problems they face because of COVID-19

Komise a neposkytnutí odpovědi na podání týkající se zaměstnanců na delegacích a problémů, kterým čelí v důsledku onemocnění COVID-19.