You have a complaint against an EU institution or body?

The Commission’s handling of an infringement complaint against Germany regarding cross-border taxation issues with Switzerland (CHAP(2019)03220)

Způsob, jakým Komise řešila stížnost na porušení právních předpisů ze strany Německa v souvislosti s otázkami přeshraničního zdanění se Švýcarskem (CHAP(2019)03220).