You have a complaint against an EU institution or body?

European Commission and alleged undue pressure on the members of the EU Expert Groups on the Birds and Habitats Directive (NADEG)

Evropská komise a údajný nepřiměřený tlak na členy skupin odborníků EU na směrnice o ochraně ptáků a směrnice o ochraně přírodních stanovišť (NADEG).