You have a complaint against an EU institution or body?

European Food Safety Authority (EFSA) and alleged leak of confidential information on the pesticide Mancozeb

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a údajný únik důvěrných informací o pesticidu mankozeb.