You have a complaint against an EU institution or body?

The European Commission’s recovery of unused funds in a programme under the European Development Fund on justice reform in the Democratic Republic of the Congo (PARJ), despite the funds being withheld by a bank

Zpětné získání finančních prostředků nevyužitých v rámci programu, který spadá pod Evropský rozvojový fond a týká se reformy soudnictví v Demokratické republice Kongo (PARJ), Evropskou komisí, a to navzdory zadržení těchto finančních prostředků bankou.