You have a complaint against an EU institution or body?

The Commission’s alleged failure to reply to a letter, sent by registered mail, concerning VAT in the Netherlands

Údajné neposkytnutí odpovědi ze strany Komise na dopis zaslaný doporučenou poštou týkající se DPH v Nizozemsku.