You have a complaint against an EU institution or body?

Query concerning legislative competence on services offered to unaccompanied minors during commercial flights

Dotaz týkající se legislativní pravomoci v oblasti služeb poskytovaných nezletilým osobám bez doprovodu během komerčních letů.