You have a complaint against an EU institution or body?

The EU Delegation to Ghana's failure to ensure that its external contractor pays the consultants

Delegace EU v Ghaně a její nezajištění vyplacení odměny konzultantům externím dodavatelem.