You have a complaint against an EU institution or body?

The European Commission’s alleged failure to reply to a letter suggesting that the Commission should publish in national newspapers its recommendations on national budgets

Údajné neposkytnutí odpovědi ze strany Evropské komise na dopis, ve kterém byl předložen návrh, že by měla zveřejňovat svá doporučení týkající se vnitrostátních rozpočtů v celostátním tisku příslušných členských států.