You have a complaint against an EU institution or body?

The European External Action Service’s refusal to grant full public access to the written records of the Global Tech Panel’s meetings

Európskej služby pre vonkajšiu činnosť poskytnúť úplný prístup verejnosti k písomným záznamom o stretnutiach spoločnosti Global Tech.