You have a complaint against an EU institution or body?

Ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων γνωστοποιεί περιβαλλοντικές πληροφορίες που σχετίζονται με έργα τα οποία χρηματοδοτεί η ίδια αλλά υλοποιούνται από ενδιάμεσους φορείς

Způsob, jakým Evropská investiční banka zveřejňuje informace o životním prostředí v souvislosti s jí financovanými projekty realizovanými zprostředkovateli.