You have a complaint against an EU institution or body?

Η έρευνα βασίζεται σε καταγγελία, στην οποία υποστηρίζεται ότι η Ευρωπόλ δεν τηρεί κατάλληλο δημόσιο μητρώο

 Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής κίνησε έρευνα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) καταχωρίζει έγγραφα στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα.