You have a complaint against an EU institution or body?

Wie die Europäische Investitionsbank Umweltinformationen in Bezug auf von ihr finanzierte Projekte offenlegt, die von Intermediären durchgeführt werden

Způsob, jakým Evropská investiční banka zveřejňuje informace o životním prostředí v souvislosti s jí financovanými projekty realizovanými zprostředkovateli.