You have a complaint against an EU institution or body?

Den Europæiske Investeringsbanks (EIB's) afslag på aktindsigt i en rapport og administrativ henstilling fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), der blev sendt til EIB om et lån ydet til Volkswagen Group, samt EIB's interne dokumenter vedrørende rapporten og henstillingen

Den Europæiske Investeringsbanks (EIB's) afslag på aktindsigt i en rapport og administrativ henstilling fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), der blev sendt til EIB om et lån ydet til Volkswagen Group, samt EIB's interne dokumenter vedrørende rapporten og henstillingen.