You have a complaint against an EU institution or body?

Europa-Kommissionens afslag på at give aktindsigt i dokumenter vedrørende det EU-finansierede "TETRA"-projekt om luftrør udviklet på basis af autologt stamcellevæv

The European Commission’s refusal to give public access to documents concerning the EU funded ‘TETRA’ project on autologous stem cell seeded tissue engineered trachea.