You have a complaint
against an EU institution or body?

Commission's alleged failure to carry out a human rights impact assessment of the envisaged EU-Vietnam free trade agreement

Afgørelse

i sag 1409/2014/MHZ om Europa-Kommissionens undladelse af at foretage en forudgående menneskerettighedskonsekvensanalyse i forbindelse med frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam

Sagen vedrører spørgsmålet, om Europa-Kommissionen burde have foretaget en menneskerettighedskonsekvensanalyse i forbindelse med sine forhandlinger om at indgå en frihandelsaftalen med Vietnam. Klagerne mente, at en sådan analyse var nødvendig, mens det var Kommissionens opfattelse, at den ikke var nødvendig, da der allerede var foretaget en bæredygtighedsvurdering i 2009 af en foreslået frihandelsaftale mellem EU og ASEAN, som omfattede Vietnam.

Ombudsmandens konklusion var, at Kommissionens undladelse af at foretage en specifik menneskerettighedskonsekvensanalyse i forbindelse med Vietnam udgjorde et tilfælde af fejl eller forsømmelser. I marts 2015 henstillede hun, at Kommissionen hurtigst muligt foretog en sådan analyse.

Kommissionen afviste dette. Den gjorde gældende, at dens "ikke-handelsmæssige politikinstrumenter" og menneskerettighedsklausuler i partnerskabs- og samarbejdsaftalen opnåede det samme formål.

Ombudsmanden var ikke enig og understregede i den forbindelse karakteristikaene ved værktøjet i form af menneskerettighedskonsekvensanalyser. Da aftalen i mellemtiden er blevet indgået, afsluttede Ombudsmanden sagen med en kritisk bemærkning