You have a complaint against an EU institution or body?

Hvordan Europa-Kommissionen behandlede en begæring om aktindsigt i et dokument vedrørende dens lovgivningsforslag om kunstig intelligens