You have a complaint against an EU institution or body?

Hvordan Europa-Kommissionen behandlede en begæring om aktindsigt i dokumenter vedrørende konkurrencesager fra 1985-1986