You have a complaint against an EU institution or body?

Europa-Kommissionen (PMO) og dens manglende svar på en e-mail fra en pensioneret medarbejder vedrørende indeksreguleringen af hans pension