You have a complaint against an EU institution or body?

Hvordan Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) vurderede ansøgningen fra en ansøger i en udvælgelsesprocedure med henblik på ansættelse af sekretærer (EPSO/AST-SC/10/20)