You have a complaint against an EU institution or body?

Europa-Kommissionens undladelse af at besvare klagerens spørgsmål vedrørende indregistrering af motorkøretøjer (igangværende traktatbrudssag CHAP (2013) 3090/EU-Pilot 6060/14/ENTR)