You have a complaint against an EU institution or body?

Hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) behandlede en klage over påstået manglende retfærdighed i forhåndsudvælgelsesproceduren for junioreksperter i delegationernes program