You have a complaint against an EU institution or body?

Hvordan Den Europæiske Investeringsbank offentliggør miljøoplysninger i forbindelse med projekter, den finansierer, og som gennemføres af mellemled

Způsob, jakým Evropská investiční banka zveřejňuje informace o životním prostředí v souvislosti s jí financovanými projekty realizovanými zprostředkovateli.