You have a complaint against an EU institution or body?

Undersøgelsen bygger på en klage, hvori det hævdes, at Europol ikke fører et egentligt offentligt register

Den Europæiske Ombudsmand har indledt en undersøgelse af, hvordan Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) registrerer dokumenter i forbindelse med dets forpligtelser i henhold til EU-reglerne om aktindsigt.