You have a complaint against an EU institution or body?

Den Europæiske Ombudsmand har indledt en undersøgelse af, hvordan Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) rgistrerer dokumenter i forbindelse med dets forpligtelser i henhold til EU-reglerne om aktindsigt