You have a complaint against an EU institution or body?

Kommerciel sponsorering af formandskaber for Rådet for Den Europæiske Union

Commercial sponsorship of Presidencies of the Council of the European Union.