You have a complaint against an EU institution or body?

Tjenesten for EU's Optræden Udadtils afslag på at give fuld aktindsigt i referaterne af møder i Global Tech Panel

Európskej služby pre vonkajšiu činnosť poskytnúť úplný prístup verejnosti k písomným záznamom o stretnutiach spoločnosti Global Tech.