You have a complaint against an EU institution or body?

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors udelukkelse af en ansøger fra en personaleudvælgelsesprocedure for EU-tjenestemænd inden for kommunikation på grund af manglende opfyldelse af kvalifikationskriterierne