You have a complaint against an EU institution or body?

Odmítnutí Evropské komise poskytnout přístup veřejnosti k dokumentům o projektu TETRA financovaném EU a týkajícím se průdušnice získané z tkáně vypěstované z autologních kmenových buněk

Odmítnutí Evropské komise poskytnout přístup veřejnosti k dokumentům o projektu TETRA financovaném EU a týkajícím se průdušnice získané z tkáně vypěstované z autologních kmenových buněk.