You have a complaint
against an EU institution or body?

Commission's alleged failure to carry out a human rights impact assessment of the envisaged EU-Vietnam free trade agreement

Rozhodnutí

ve věci 1409/2014/MHZ o neprovedení posouzení dopadu na lidská práva Evropskou komisí před uzavřením dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem

Případ se zabývá tím, zda měla Evropská komise v rámci jednání o uzavření dohody o volném obchodu s Vietnamem provést posouzení jejího dopadu na lidská práva. Stěžovatelé se domnívají, že toto posouzení bylo nezbytné, zatímco podle názoru Komise nezbytné nebylo, neboť již v roce 2009 bylo provedeno posouzení dopadu z hlediska udržitelnosti v souvislosti s navrhovanou dohodou o volném obchodu mezi EU a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN), kam patří i Vietnam.

Veřejná ochránkyně práv dospěla k závěru, že neprovedení konkrétního posouzení dopadu na lidská práva v souvislosti s Vietnamem představovalo ze strany Komise nesprávný úřední postup. V březnu 2015 doporučila, aby Komise toto posouzení bez dalšího odkladu provedla.

Komise to odmítla. s tím, že stejného účelu je dosaženo prostřednictvím „nástrojů neobchodní politiky“ a doložek o ochraně lidských práv obsažených ve smlouvě o partnerství a spolupráci.

Veřejná ochránkyně práv nesouhlasila a zdůraznila přitom prvky obsažené v nástroji na posuzování dopadu na lidská práva. Vzhledem k tomu, že dohoda byla mezitím uzavřena, veřejná ochránkyně práv případ uzavřela s kritickou poznámkou.