You have a complaint against an EU institution or body?

Způsob, jakým Evropská komise vyřídila žádost o přístup veřejnosti k dokumentům týkajícím se stížností na zákaz letů na krátkou vzdálenost ve Francii