You have a complaint against an EU institution or body?

Neposkytnutí odpovědi evropským inspektorem ochrany údajů na korespondenci týkající se údajně pozdě vydaného stanoviska ke stížnosti ve věci správního šetření v Eurojustu