You have a complaint against an EU institution or body?

Způsob, jakým Evropská investiční banka (EIB) vyřídila žádost o přístup veřejnosti ke shrnutí projektu, který financuje, týkajícího se modernizace elektrické distribuční sítě v Polsku