You have a complaint against an EU institution or body?

Odmítnutí Agentury Evropské unie pro základní práva poskytnout veřejnosti přístup k dokumentům týkajícím se výzvy k podávání nabídek