You have a complaint against an EU institution or body?

Způsob, jakým Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HaDEA) řešila žádosti o informace a přístup veřejnosti k dokumentům týkajícím se projektu financovaného EU a jeho souladu s pokyny EU k financování izraelských subjektů a jejich činností na okupovaných palestinských územích