You have a complaint against an EU institution or body?

Způsob, jakým Evropská komise řešila žádost o přístup veřejnosti k dokumentům souvisejícím s hospodářskou soutěží z let 1985–1986