You have a complaint against an EU institution or body?

Neposkytnutí odpovědi Evropskou komisí na dopisy týkající se organizace konference na téma „Svoboda náboženského vyznání s ohledem na porážku zvířat pro účely náboženských rituálů“