You have a complaint against an EU institution or body?

Způsob, jakým Evropská komise řešila žádost o přístup veřejnosti ke dvěma dopisům týkajícím se stížnosti na Itálii pro porušení právních předpisů